Delo z otroki s posebnimi potrebami

Delo z otroki s posebnimi potrebami

ZAKONODAJA

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami določa:

2. člen

(opredelitev otrok s posebnimi potrebami)

Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih podrojih učenja, otroci z avtistinimi motnjami ter otroci s ustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.

(Skupno 439 obiskov, današnjih obiskov 1)