SKUPNOST UČENCEV ŠOLE IN OTROŠKI PARLAMENT

SKUPNOST UČENCEV ŠOLE (SUŠ)

Šolska skupnost je skupnost vseh učencev šole. Ustanovljena je z namenom vključevanja učencev v aktivne oblike načrtovanja, izvajanja in vrednotenja posameznih aktivnosti ter soodločanje otrok pri celotnem življenju in delu šole. Naloga učencev je ob podpori odraslih in zaposlenih na šoli ustvariti skupnost, ki se bo sposobna pogovoriti in prepoznati ter reševati probleme in oblikovati socialno okolje, v katerem se vsi počutimo dobro in sprejeto. Poudarek je na razumevanju duha časa in izzivih sodobnosti, ki prežijo na mlade.

 

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se skupnosti učencev oddelka – oddelčne skupnosti (SUO) – preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole (SUŠ). Na OŠ Lesično SUŠ in OP v šolskem letu 2023/2024 sestavljajo predstavniki SUO od 1. do 9. razreda. Predstavniki prenesejo informacije in pobude v svoje oddelčne skupnosti.

 

Skupnost učencev šole na uvodni seji sprejme letni program dela, ki ga oblikujejo učenci v sodelovanju z mentorico. V programu se v največji možni meri upoštevajo želje in predlogi učencev, pridobljeni v prejšnjem šolskem letu. S sklepi sestankov SUŠ se seznani vodstvo šole. Skozi šolsko leto se SUŠ sestaja po potrebi ali v izrednih razmerah. V skladu s tem so lahko dodeljene dodatne zadolžitve.

 

Šola omogoča učencem prevzem odgovornosti pri načrtovanju dejavnosti, kot so: sooblikovanje interesnih dejavnosti, delovnih in humanitarnih aktivnosti, vodenje športnega, kulturnega in družabnega življenja, predstavljanje in zastopanje šole na javnih dogodkih (sejmih, stojnicah, dnevih odprtih vrat, mednarodnih projektih ipd.), pomoč pri učenju, delovne akcije, pri urejanju svojega okolja, pri varovanju kulturne dediščine v kraju, pri izdaji šolskega časopisa, razstavah otroških likovnih in drugih del in ostalih aktivnostih, k potekajo v šoli ali v povezavi z njo. Predstavniki so zgledni nosilci vizije šole in njenega poslanstva.

 

Mentorica skupnosti učencev šole: Urška Žnideršič Golež

 

ŠOLSKI PARLAMENT

 

Je program vzgoje otrok in mladostnikov za demokratično vzgojo. Vzpodbuja demokratičen dialog in javno izražanje lastnih mnenj o vprašanjih, ki zadevajo odraščanje mladih in njihovo videnje lastnega položaja v družbi.

Na izvedbi 32. nacionalnega otroškega parlamenta so mladi parlamentarci izvolili temo za 33. in 34. otroški parlament, ki se glasi: DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH.

V šolskih letih 2022/23 in 2023/24 bomo aktivnosti na šoli namenili zgoraj omenjeni temi. Vsi učeni in učenke od 1. do 9. razreda bodo imeli možnost aktivno sodelovati na  delavnicah, se povezovati z udeleženci drugih zavodov, prisostvovati različnim strokovnim predavanjem ipd.

Tema otroškega parlamenta je v zadnjem času toliko bolj aktualna, dotika se najstništva in mladostnikov, ki se spoprijemajo s spremembami v življenju. Krizne razmere imajo velik vpliv na duševno zdravje posameznika. Dobro je, da so učenci vsaj delno pripravljeni na spremembe, ki jih čakajo v nadaljnjem življenju  in tako bodo lažje poskrbeli za svoj duševni mir.

Podporni odnosi z vrstniki, družino in učitelji v kombinaciji z odprtimi, iskrenimi pogovori brez stigme  so glavni zaščitni dejavniki za pozitivno duševno zdravje in dobro počutje otrok in mladih.

Mentorica šolskega parlamenta:

Liljana Cerar

(Skupno 621 obiskov, današnjih obiskov 1)