ŠOLSKA   PREHRANA

 

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Slovenija je ena izmed držav v svetu, ki namenja šolski prehrani otrok posebno skrb. Šola  je v dneh, ko poteka pouk, dolžna organizirati malico za vse učence, ki se nanjo prijavijo. Kot dodatno ponudbo šola organizira tudi zajtrk in kosilo. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno.

 

PRIJAVA IN ODJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO

Šola do začetka šolskega leta seznani učence in starše o organizaciji šolske prehrane, o pravilih šolske prehrane, o njihovih obveznostih, o subvencioniranju malice in kosila za učence. Šola vodi evidenco prijavljenih na šolsko prehrano. Starši prijavijo učenca na šolsko prehrano praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto oziroma kadar koli med šolskim letom. Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadar koli prekličejo. Izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o prijavi ali odjavi lahko starši oddajo pri šolski svetovalni delavki ali v tajništvu šole.

 

ODJAVA  IN PRIJAVA DNEVNEGA OBROKA

Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno odjaviti. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se odjavi vsaj en dan prej, in sicer do 8. ure. V primeru, če učenec zaradi bolezni oziroma drugih okoliščin ne more pravočasno odjaviti obroka, ima pravico do subvencije za prvi dan odsotnosti.

V kolikor starši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno obroka, vključno s subvencijo.

Starši lahko odjavijo ali prijavijo posamezni obrok preko učenca ali javijo po telefonu ali elektronski pošti kuharici, razredničarki ali tajnici.

 

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS – C) staršem omogoča uveljavljanje subvencionirane malice in kosila iz uvrstitve v dohodkovni razred, ki bo ugotovljena v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

 

 

ČAS PREHRANE

Zajtrk je ob 7.00. Učenci imajo malico v času od 9.25 do 9.50. Čas kosila je med 12.30 in 13.15.

 

Pravila šolske prehrane OŠ Lesično so staršem dostopna na spletni strani šole.

Stroške prehrane je potrebno poravnati do 10. v mesecu. Jedilnik za tekoči mesec je obešen na oglasni deski in objavljen na spletni strani šole.

 

Vodja šolske prehrane je Nives Kostevc Arzenšek.

 

 

(Skupno 918 obiskov, današnjih obiskov 1)