V šolskem letu 2021/22 se je OŠ Lesično vključila v
projekt Selfie DSA (Digital Schools Academy),
ki ga koordinira Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.

Projekt je nastal na podlagi sodelovanja konzorcija v obstoječem EU projektu, The SELFIE – Digital Schools Awards Pilot, ki raziskuje, kako lahko šole v Sloveniji, Srbiji, Litvi in Irskem uporabljajo rezultate samorefleksije šol za izboljšanje trajnostne prakse digitalnega izobraževanja.

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies – samoocenjevanje učinkovitega učenja s spodbujanjem uporabe inovativnih izobraževalnih tehnologij) je orodje, zasnovano za pomoč šolam pri vključevanju digitalnih tehnologij v procese poučevanja, učenja in preverjanja znanja. Orodje anonimno zbira stališča učencev, učiteljev in predstavnikov vodstva šole glede uporabe tehnologije na šolah.

Projekt bo zajemal in delil prakse digitalnega izobraževanja v sklopu vodenja, infrastrukture in opreme, stalnega strokovnega razvoja, poučevanja in učenja, ocenjevanja ter učenčevih digitalnih kompetenc. Prednost bo dajal poučevanju na področju STEAM in praksam učenja in poučevanja na daljavo.

S sodelovanjem v projektu smo razvijali in nadgrajevali digitalne kompetence učencev in učiteljev na šoli ter šoli pridobili »Priznanje digitalna šola«. 

Z razvijanjem digitalnih kompetenc zagotovo nismo zaključili. 

»Pomembno je, da si ne zatiskamo oči pred digitalno tehnologijo, ampak, da osmislimo njeno rabo, saj nas spremlja na vsakem koraku. To pa nudi šoli priložnost ustvariti učna okolja opremljena s tehnologijo za podporo in izboljšanje procesa poučevanja in učenja, hkrati pa izziv. Izziv, uporabiti jo pravilno in v pravi meri. Gotovo pa je nekaj, digitalizacija iz šol nikakor ne bo izpodrinila zvezkov in učbenikov.” 

(Lidija Kotnik Klaužer)

 

Povezava do vprašalnika, ki bo aktiven od 6. 6. 2023 do 14. 6. 2023

ttps://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=S4uTHCP&lang=sl.

 

Utrinki medkolegialnih hospitacij, kjer se osredotočamo na prednostne elemente spremljanja pouka s krepitvijo bralnega razumevanja, dviga digitalne pismenosti in zavedanja lastne odgovornosti.

 

Koordinatorica projekta: Lidija Kotnik Klaužer

(Skupno 230 obiskov, današnjih obiskov 1)