MEDNARODNI PROJEKT EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA

OŠ Lesično sodeluje v projektu Ekošola kot način življenja že 23. leto. V mednarodno uveljavljen program smo vstopili 22. aprila 1997 s podpisom ekolistine. S tem smo si zadali cilj, otroke in mladostnike vzgajati tako, da jim skrb za okolje in naravo postane del življenja. Ekošola kot način življenja je celosten program šole, ki skozi celo leto s konkretnimi projekti uresničuje cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. S projektom se gradijo vrednote za odgovoren način našega bivanja na tem planetu.

Vsako leto izdelamo akcijski načrt eko dejavnosti za tekoče šolsko leto. Ena od aktivnosti naše šole ostaja ozaveščanje o pomenu zdrave prehrane, zato bomo sodelovali v projektu Vem, zato odgovorno jem. Spoznavali bomo pomen lokalne in sezonske hrane, odkrivali povezavo med hrano, ki jo uživamo in nastankom tople grede ter raziskovali svet predelane hrane. Sodelovali bomo na tekmovanju v Ekokvizu, ki učencem nudi veliko dodatnega znanja o aktualnih okoljskih temah, katerih pomembnosti se vse bolj zavedamo.

 

Z načrtovanimi in usmerjenimi dejavnostmi bomo tudi v tem šolskem letu skrbeli za vzgojo v duhu okoljske odgovornosti, zdravega načina življenja, učinkovite rabe naravnih virov in dobrih medsebojnih odnosov. Za pouk bomo uporabili tudi našo učilnico na prostem, zasnovano s pomočjo Kozjanskega parka (labirint modrosti, park kamnin in zelena zavetišča). Eko dejavnosti naše šole bomo predstavili na Prazniku Kozjanskega jabolka v Podsredi, udeležili se bomo tudi sejma Altermed v Celju.

 

Da bi zastavljene cilje čim bolje povezali in jim sledili, smo za šolsko leto 2019/2020 izbrali temo ekoprojekta Naravni viri energije. Spoznavali bomo vrste naravnih virov energije in ugotavljali, zakaj njihova uporaba postaja vse pomembnejša in nujna za ohranjanje našega okolja.

Koordinatorica ekoprojekta Tatjana Zamrnik

ŠOLSKA VRTILNICA – ŠOLSKI EKOVRT

Med pomembnejše aktivnosti v projektu Ekošola sodi Šolski ekovrt. Le-ta je čudovit način uporabe šolskega dvorišča kot učilnice. Z njim lahko povežemo učence z naravo, ki je glavni vir njihove prehrane in jih naučimo osnov vrtnarjenja. Omogoča nam doseganje več izobraževalnih ciljev, vključno z vzgajanjem učencev za družbeno odgovornost do okolja, odgovornost za žive rastline ter s tem posledično navajanje otrok na zdrav način življenja.

V šolskem letu 2019/2020 bomo obnovili naši dve visoki gredi. Še vedno ostaja ena zelenjavna in druga zeliščna gredica. Zelišča sproti pobiramo in jih sušimo. Učenci bodo tako enkrat tedensko pri malici pili domač čaj iz šolskega vrta.

 

»Zasaditi vrt pomeni verjeti v jutri!«

  1. Hepburn

Vodja šolskih ekovrtov Urška Drobne

(Skupno 231 obiskov, današnjih obiskov 1)