Medpredmetne povezave in timsko poučevanje so stalnice sodobnega poučevanja. Tudi na OŠ Lesično. Vsako leto jih izvedemo nekaj. In v petek, 7. aprila 2023, smo medpredmetno povezali spoznavanje okolja v 3. razredu in pouk domovinske in državljanske kulture in etike v 7. razredu. V dveh strnjenih urah smo povezali človekove pravice s svetovnimi dnevi in okoljem, v katerem živimo.

Pričakovani rezultati medpredmetne povezave so se nanašali na preplet vsebinskih, procesnih in odnosnih ciljev s krepitvijo digitalnih kompetenc. Učenci so se seznanili s pomenom posameznih svetovnih dnevov, razvijali so spretnosti različnih oblik sporočanja, razvijali in krepili digitalne kompetence in odgovorno pristopili k raziskovanju in učenju. Niti na gibanje nismo pozabili.

Zaključimo lahko, da je medpredmetno povezovanje zanimivo in zelo poučno.

Liljana Cerar in Lidija Kotnik Klaužer

(Skupno 90 obiskov, današnjih obiskov 1)