V sredo, 24. aprila, so strokovni delavci Kozjanskega parka za učence OŠ Lesično in tudi za druge šole v biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje izvedli terenske delavnice ob reki Bistrici v Lesičnem. Učenci so raziskovali reko Bistrico s pritoki, ki nudi življenjski prostor bobru, planinskemu pupku, hribskemu urhu, belouški in še prenekateri živalski vrsti.

 

V neposredni bližini Osnovne šole Lesično je vodna učna pot, ki je nastala v sodelovanju s Kozjanskim parkom in podporo Občine Kozje. Poteka v okolici Lesičnega in Pilštanja po zavarovanem območju Kozjanskega parka. Ob vodni učni poti se obiskovalec lahko ustavi pri šestih informativnih tablah, kjer kot pozoren in spoštljiv opazovalec ter radoveden raziskovalec lahko spoznava naravoslovne, geografske, biološke in naravovarstvene vsebine.

 

Mesec april pa je tudi najprimernejši čas za spoznavanje rastlinskega in živalskega sveta močvirnih travnikov, ko lahko v jarkih in ob njih opazujemo številne dvoživke. Močvirni travniki so postali zelo redki, saj jih lastniki običajno izsušujejo ter spreminjajo v njive ali urbane površine. S tem številne močvirne vrste rastlin in živali izgubijo svoj življenjski prostor. Jarki, ki so bogato zaraščeni z močvirskimi rastlinami, so odličen življenjski prostor za številne rastlinske in živalske vrste. Na drugi terenski delavnici so učenci spoznavali razvojni krog repatih dvoživk, telesne značilnosti planinskega pupka, njihovo razmnoževanje, razširjenost in varstveni status. Živali so lovili v mrežo, se naučili razlikovati med samčki in samicami ter tako na terenu krepili vedoželjnost in raziskovalni duh. Pri raziskovanju so učenci ujeli tudi navadnega pupka, veliko pozornosti pa je pritegnil tudi hribski urh in ujeta kača belouška.

S tovrstnimi terenskimi delavnicami želimo povezati učence znotraj šol biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje, jim omogočiti, da pridobijo kakovostno in trajnejše znanje, pri njih krepiti radovednost,  spoštljiv odnos do okolja in s pridobljenim znanjem, zavedanjem in ustreznim ravnanjem vplivati na ohranitev življenjskih prostorov.

(Skupno 496 obiskov, današnjih obiskov 1)