Pravila šolske prehrane OŠ Lesično so staršem dostopna na spletni strani šole. Šola organizira obvezno malico za vse učence in kot dodatno ponudbo zajtrk, kosilo in popoldansko malico. Organizira se v dneh, ko poteka pouk in druge organizirane dejavnosti šole. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno.

 

PRIJAVA IN ODJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO

 

Starši prijavijo učenca na šolsko prehrano praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto oziroma kadar koli med šolskim letom. Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadar koli prekličejo. Izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o prijavi ali odjavi lahko starši oddajo pri šolski svetovalni delavki ali v tajništvu šole.

 

ODJAVA  IN PRIJAVA DNEVNEGA OBROKA

 

Starši lahko odjavijo ali prijavijo posamezni obrok s pisnim obvestilom preko učenca, po telefonu ali osebno pri kuharici, razredničarki, poslovni sekretarki.

Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno odjaviti. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se odjavi vsaj en dan prej, in sicer do 8. ure. V primeru, če učenec zaradi bolezni oziroma drugih okoliščin ne more pravočasno odjaviti obroka, ima pravico do subvencije za prvi dan odsotnosti.

V kolikor starši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno obroka, vključno s subvencijo.

 

 

 

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

 

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS – C) staršem omogoča uveljavljanje subvencionirane malice in kosila iz uvrstitve v dohodkovni razred, ki bo ugotovljena v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

 

ČAS PREHRANE

Učenec se lahko prijavi na zajtrk, malico in kosilo. Zajtrk je ob 6. 50. Učenci malicajo v času od 9.25 do 9.45. Čas kosila je med 12.30 in 13.15.

 

Stroške prehrane je potrebno poravnati do 10. v mesecu.

Vodja šolske prehrane je Mojca Rajh.

(Skupno 793 obiskov, današnjih obiskov 1)