V šolskem letu 2021/22 se je OŠ Lesično vključila v
projekt Selfie DSA (Digital Schools Academy),
ki ga koordinira Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.

Projekt je nastal na podlagi sodelovanja konzorcija v obstoječem EU projektu, The SELFIE – Digital Schools Awards Pilot, ki raziskuje, kako lahko šole v Sloveniji, Srbiji, Litvi in Irskem uporabljajo rezultate samorefleksije šol za izboljšanje trajnostne prakse digitalnega izobraževanja.

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies – samoocenjevanje učinkovitega učenja s spodbujanjem uporabe inovativnih izobraževalnih tehnologij) je orodje, zasnovano za pomoč šolam pri vključevanju digitalnih tehnologij v procese poučevanja, učenja in preverjanja znanja. Orodje anonimno zbira stališča učencev, učiteljev in predstavnikov vodstva šole glede uporabe tehnologije na šolah.

Projekt bo zajemal in delil prakse digitalnega izobraževanja v sklopu vodenja, infrastrukture in opreme, stalnega strokovnega razvoja, poučevanja in učenja, ocenjevanja ter učenčevih digitalnih kompetenc. Prednost bo dajal poučevanju na področju STEAM in praksam učenja in poučevanja na daljavo.

Sodelovanje v projektu nam bo omogočilo, da pridobimo potrebna znanja in informacije o tem, kako izboljšati digitalne kompetence učencev in učiteljev na šoli ter si pridobimo »Priznanje digitalna šola«. 

 

Utrinki medkolegialnih hospitacij, kjer se osredotočamo na prednostne elemente spremljanja pouka s krepitvijo bralnega razumevanja, dviga digitalne pismenosti in zavedanja lastne odgovornosti.

 

Koordinatorica projekta: Lidija Kotnik Klaužer

(Skupno 133 obiskov, današnjih obiskov 1)