Šolsko leto se prične 1. septembra 2018 in traja do 31. avgusta 2019. Pouk traja največ 38 tednov po 5 dni, izjemoma lahko pouk v posameznem tednu  poteka 6 dni, če je tako določeno v letnem delovnem načrtu šole.

 

Delovne sobote:

 

 1. 10. 2018 – Trubarjev pohod (nadomeščanje pouka prostega dne, 24. 12. 2018).
 2. 2. 2019 – pouk.

13. 4. 2019 – Ekodan (nadomeščanje pouka prostega dne, 3. 5. 2019).

 

Šolsko leto je razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji:

 1. ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2018 do 31. januarja 2019
 2. ocenjevalno obdobje: od 1. februarja 2019 do 24. junija 2019

od 1. februarja 2019 do 14. junija 2019

(za učence in učenke 9. razreda)

 

Starši bodo pisno obveščeni o uspehu otroka ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja.

 

POČITNICE

 • JESENSKE: od 29. oktobra 2018 do 2. novembra 2018
 • NOVOLETNE: od 25. decembra 2018 do 2. januarja 2019
 • ZIMSKE: od 18. februarja 2019 do 22. februarja 2019
 • PRVOMAJSKE: od 27. aprila 2019 do 2. maja 2019
 • POLETNE:  od 26. junija 2019 do 31. avgusta 2019

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE

 

od 17. junija

do vključno 1. julija 2019

1. rok učenci 9. razreda

od 26. junija

do vključno 9. julija 2019

1. rok učenci od 1. do 8. razreda

od 19. avgusta

do vključno 30. avgusta 2019

2. rok učenci od 1. do 9. razreda

 

ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU

 

od 6. maja

do vključno 14. junija 2019

1. rok učenci 9. razreda

od 6. maja

do vključno 24. junija 2019

1. rok učenci od 1. do 8. razreda

od 19. avgusta

do vključno 30. avgusta 2019

2. rok učenci od 1. do 9. razreda

 

ZAKLJUČEK POUKA

 

 • junij 2019 – konec pouka, razdelitev spričeval za učence
 1. razreda;
 • junij 2019 – konec pouka za vse druge osnovnošolce.

 

 

OCENJEVALNI  KONFERENCI bosta ob koncu ocenjevalnih obdobij. Za

 1. ocenjevalno obdobje: 30. 1. 2019,
 2. ocenjevalno obdobje: 12. 6. 2019 za 9. razred,
 3.                                  6. 2019 od 1. do 8. razreda.

 

NACIONALNO  PREVERJANJE  ZNANJA OB KONCU  2. IN 3.    VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA OBDOBJA

 

Nacionalno preverjanje znanja je obvezno za učence 6. in 9. razreda.

 1. razred: 9. razred:
 2. 5. 2019 – slovenščina 7. 5. 2019  – slovenščina
 3. 5. 2019 – matematika 9. 5. 2019  – matematika
 4. 5. 2019 – angleščina 13. 5. 2019 – tretji predmet

 

 

(Skupno 60 obiskov, današnjih obiskov 1)