UČBENIŠKI SKLAD

 

Učbeniški sklad je v skladu z ZOFVI in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da se učenkam in učencem zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku. V učbeniški sklad se lahko vključijo učbeniki, objavljeni v Katalogu učbenikov.

Učbeniški skladi se vzpostavljajo za vse razrede osnovne šole. Pri upravljanju učbeniškega sklada upoštevajte Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov ter druga zakonska določila (ZOFVI, Zakon o računovodstvu, Zakon o javnih naročilih, Zakon o varovanju osebnih podatkov).

Izposojevalnina

Starši učenk in učencev se sami odločijo, ali bodo učbenik kupili ali si ga bodo izposodili na šoli. Izposojevalnino, ki jo šola izračuna v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov, sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport. Višino izposojevalnine predlaga skrbnik, pisno pa potrdi ravnatelj. Šole zneske vnesejo v aplikacijo Trubar v zahtevek za izplačilo.
Šole ne smejo zaračunavati izposojevalnine za učbenike po tem, ko so z izposojevalnino in drugimi finančnimi sredstvi pokrile vse stroške glede učbenika (kamor spada tako nabavni strošek kot tudi drugi sorazmerni stroški povezani z upravljanjem učbeniških skladov). V  treh letih se stroški nakupa učbenikov lahko ne pokrijejo z izposojevalnino, saj moramo upoštevati spreminjanje števila uporabnikov sklada, stroške upravljanja sklada itd.
Izposojevalnino sofinancira Ministrstvo za šolstvo in  šport, v zadnjih letih je bilo financiranje 100-odstotno.

V šolskem letu 2022/23 pristojno ministrstvo v celoti subvencionira gradiva za pouk za učence 1. triade.

(VIR: http://www.mizs.gov.si)

(Skupno 291 obiskov, današnjih obiskov 1)