V letošnjem šolskem letu bomo na  OŠ Lesično že 25. leto aktivno sodelovali v projektu Ekošola kot način življenja.  S podpisom ekolistine, 22. 4. 1997, smo si zadali cilj otroke in mladostnike vzgajati tako, da jim skrb za okolje in naravo postane del življenja.

Ekošola kot način življenja je celosten program šole, ki skozi celo leto s konkretnimi projekti uresničuje cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. S projektom se gradijo vrednote za odgovoren način našega bivanja na tem planetu. Prav Ekošola kot način življenja skozi metodološko dodelan in mednarodno primerljiv model razvija odgovorno ravnanje z okoljem in naravo, z možnostjo medpredmetnega povezovanja znanja za življenje.

V šolskem letu 2021/2022, bomo nadaljevali s temo ekoprojekta Gozdovi.

Cilje programa Ekošola kot način življenja bomo uresničevali s projekti: LEAF – Znanje o gozdovih, Altermed, Šolska VRTilnica, Ekobranje za ekoživljenje, Odpadkom dajemo novo življenje, Ekopaket, Likovni natečaj za kreativne izdelke. Izvajali bomo različne dejavnosti kot so ločeno zbiranje odpadnih materialov (zbiranje plastičnih pokrovčkov, izrabljenih tonerjev in kartuš, odpadnih baterij, odpadnega papirja in kartona), sodelovali s Kozjanskim parkom in izvajali izkušenjski pouk v naši učilnici na prostem (park kamnin, mlaka, vodna učna pot, labirint modrosti, zelena zavetišča). Poglabljali bomo znanje in osveščali druge o pomenu zdrave prehrane ter lokalne in sezonske hrane.

Koordinatorica projekta Ekošola: Urška Drobne

 

(Skupno 81 obiskov, današnjih obiskov 1)