1. 5. 2020

Spoštovani starši,

predvidoma 18. 5. 2020 se bo za učence 1., 2. in 3. razreda začel izvajati pouk v prostorih šole, od 25. 5. 2020 dalje pa tudi za vse učence 9. razreda. Za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja, bomo izvajali dopolnilni pouk ter individualno in skupinsko pomoč. Za ostale učence od 4. do 8. razreda bo potekal pouk na daljavo. Dokončna odločitev bo sprejeta  s sklepom ministrice, predvidoma v četrtek, 14. 5. 2020.

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci.

V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano IZJAVO staršev pred vstopom v šolo, s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav. (Priloga 1)

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino DOKUMENTA  (Priloga 2) seznanite. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- specialistom splošne oziroma družinske medicine.

Zaradi načrtovanja organizacije delovanja šole vas naprošamo, da starši učencev 1., 2. in 3. razreda čimprej, vendar najpozneje do torka, 12. 5. 2020, do 9. ure, starši devetošolcev pa do četrtka, 14. 5. 2020, do 9. ure, razredničarki svojega otroka na e-poštni naslov oziroma na drug ustaljen način komunikacije, pošljete skenirane ali fotografirane  odgovore na VPRAŠALNIK (priloga 3).

Vprašalnik, ki vsebuje:

  • VKLJUČITEV OTROKA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO NA ŠOLI (1., 2., 3. in 9. razred)

V šolo se vključijo le zdravi otroci.  JUTRANJE VARSTVO (1. razred)

Na šoli bomo izvajali jutranje varstvo od 6.30 do začetka pouka.

PODALJŠANO BIVANJE (1., 2. in 3. razred)

Podaljšano bivanje bo potekalo od konca pouka do 15.45 .

PRIHOD V ŠOLO/ODHOD DOMOV (1., 2., 3. in 9. razred)

Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).

Zavedamo se, da vsi starši navedenih oblik prihoda v šolo in odhajanja domov ne morete zagotoviti, zato se bomo dogovorili za organiziran šolski prevoz, vendar moramo zaradi zagotavljanja vseh zaščitnih ukrepov vedeti, koliko otrok bo šolski prevoz uporabljalo.

ŠOLSKA PREHRANA

Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način.

Na podlagi pridobljenih informacij bomo oblikovali skupine (OPB), določili prostore, v katerih bo potekalo vzgojno-izobraževalno delo in uredili številne druge podrobnosti glede priporočil NIJZ.

V naslednjem tednu boste starši učencev 1., 2. in 3. razreda prejeli natančna obvestila in navodila v zvezi s prihodom učencev v šolo, teden kasneje pa še starši devetošolcev in učencev z učnimi težavami.

Spoštovani starši in učenci,

verjamem, da si že želite srečanja s sošolci in učitelji in da ste v pričakovanju kakšen bo ponovni prihod v šolo. Veste, da nas čakajo določene omejitve, da bomo lahko preprečevali širjenje virusa. Delavci šole bomo poskrbeli, da boste šolski prag čim lažje prestopili in se v šoli počutili varne. Pri upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije pričakujemo pomoč staršev, ki ste se že izkazali kot naši uspešni podporniki, za kar se vam iskreno zahvaljujemo.

Bodimo še naprej povezani.

 

Ravnateljica Irena Krajnc, mag. manag. izobr

Vprašalnik za starše O PONOVNEM VSTOPU V ŠOLE

Izjava 

9998_Sklep RSK za pediatrijo 8. korespondencna seja 30042020

(Skupno 171 obiskov, današnjih obiskov 1)