Devetošolci smo raziskovali in spoznavali smo lepote in pomembnost reke Bistrice od njenega izvira pa vse do izliva.

Reka Bistrica s pritoki velja za enega najlepših in najbolj ohranjenih vodotokov v vzhodni Sloveniji. Razglašena je hidrološko in ekosistemsko naravno vrednoto državnega pomena. Izvira v Planinski vasi v Gliji jami. Svojo 32 km dolgo pot zaključi v kraju Polje ob Bistrici, kjer se izliva v Sotlo.

Tekom naravoslovnega dne smo spoznali, kako pomembno je ohranjati čistost vodnih virov ter spoštovati naravne ekosisteme. Zavedamo se, da je za ohranjanje našega planeta nujno, da skrbimo za reke, kot je Bistrica, ter se zanje zavzemamo tudi v prihodnosti. Opravljanje kemijskih in fizikalnih meritev, ki smo jih izvedli, nam je omogočilo boljše razumevanje vode in njenega vpliva na okolje, kar bo pomagalo pri naših prizadevanjih za ohranjanje naravne raznolikosti.

Za strokovno vodenje je poskrbela ga. Barbara Ploštajner iz JZ Kozjanski park za kar se ji zahvaljujemo.

Lidija Kotnik Klaužer, prof. zgod. in geog.

(Skupno 29 obiskov, današnjih obiskov 1)